Özgür İrade

Tanrı özgür irademizi ve bize düşen şeref payını elimizden almamak için herşeyi kendisi yapmak istemez.

PRENS
Hükümdarlıklar Hakkında
Niccolo Machiavelli