Rönesans ve İnsan Mükemmelliği

Rönesans’ta Rafaello, Michelangelo, Leonardo da Vinci gibi çok yönlü kişiler büyük rağbet görüyordu. Bu sanatçılar insan mükemmelliği konusundaki görüşleri geliştirdiler. Rönesans’ın yarattığı üslup yenilikleri devrimci olsa da bunları hayli aşan esas başarısı; Hristiyan sentezi ve kilisenin kültür üzerindeki tekelinin sonunda kırıldığını gösteren işaret olmasıydı.

İnsanoğlu hemen göze çarpmasa da kilise öğretisinin tersine, yeryüzünde başarı kazanmak için büyük bir potansiyele sahip olan varlık olarak görülüyordu. Michelangelo’nun Adem’in Yaratılışı adlı tablosunda; insan ırkının babası, güç ve dramatik etki bakımından, parmağıyla ona hayat veren yaratıcısını bile gölgede bırakan dev ve kahraman bir kişilik olarak betimlenmiştir.

AVRUPA TARİHİ, J. M. Roberts