Atatürkçülük ve İslam

Atatürkçülük (ya da Kemalizm), dine karşı bir öğreti olarak damgalanmıştır. Oysa ki Atatürkçülüğün, İslam dini ile, siyasal gücünü elinden almaktan başka bir ilişkisi yoktur. Bu yaklaşım çağdaş bir kişiye çok olağan gelse de, o günkü koşullar altında, İslam dinine yapılan en büyük saldırılardan biri niteliğini taşıyordu. ünkü, İslam dini, siyasal iktidarı da düzenleyen bir kurallar bütünü olarak doğmuştu. Ayrıca tüm Osmanlı İmparatorluğu ve onun geleneksel düzeni, İslam dininin kurallarından çok etkilenmişti. İşte bu yaklaşımdan dolayı, Atatürkçülük, toplum içindeki yerini ve gücünü yitiren din adamlarının gözünde dinsiz bir öğreti niteliği kazandı.

21. Yüzyılda Türkiye
2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Emre Kongar