Devlet şiddeti

Şiddetlerin en korkuncu devlet şiddetidir. İnsan küçük grup ya da kişi şiddetine karşı devlete sığınabilir. Fakat devlet şiddeti karşısında sığınabilecek bir yer yoktur. Çünkü, hukuk düzeni bile devlet tarafından etkilenir.

21. Yüzyılda Türkiye
2000’li Yıllarda Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
Emre Kongar