Cloisonnizm

Cloisonnizm bir çeşit post-empresyonist stil olup, koyu renk konturlar ile ayrılmış, düz ve koyu formlardan oluşur. Terim, bağımsız sanatçılar topluluğunun (Salon des Independants) Mart 1888’de bir etkinliğinde Edouard Dujardin tarafından dile getirildi.

Sanatçılar Emile Bernard, Louis Anquetin, Paul Gauguin, Paul Serusier ve diğerleri 19. Yüzyılın sonlarında bu tarzda resimler yapmaya başladılar. Bu arada ressamların büyük bir kısmı, eserlerini Synthetism’e de ait olduğunu söylüyordu, çünkü gerçekten birbirlerine çok yakın akımlardır.

Cloisonnist eserlere örnek olarak gösterilen Gauguin’in Sarı İsa (The Yellow Christ) çalışmasında, Gauguin sahneyi, birbirlerinden kalın siyah çerçevelerle ayrılmış tek renkten oluşan alanlarla basitleştirmiştir. Bu çalışmalarında klasik perspektife daha az özen göstermiş ve cesur bir şekilde renk geçişlerini kaldırmıştır.

Paul Gauguin, Sarı İsa
Paul Gauguin, Sarı İsa
Emile Bernard, Gauguin ile Birlikte Otoportre
Emile Bernard, Gauguin ile Birlikte Otoportre

Geri dön..